Parametros: 5 (94 bytes)
=.
{palabras}=Barrio San Josť.
{words}=BARRIO SAN JOSE.
{error}=Too many connections.
{error1}=orizabaenred.